Före

Spricka före lagning på Oboe d´amore.

Spricka före lagning på Oboe d´amore.