Efter

Stöd på dessklaff efter lödning och försilvring..