Tillverkning

Nytillverkat skydd över D-klaff på orginalfagott från 1830.